Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, seddiam nonumy eirmod tempor. invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadip- scing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.
 

Cara Menulis Notula Rapat

Notulen adalah catatan ringkas yang berisi hasil-hasil rapat atau
musyawarah yang ditulis secara lengkap dari awal sampai akhir rapat atau musyawarah tersebut. Pada umumnya yang mencatat notulen ini adalah seorang sekretaris.
Notulen dicatat pada buku kerja sekretaris. Maksud dan tujuan ditulis di buku kerja sekretaris yaitu sebagai kelengkapan administrasi dan apabila suatu hari diadakan rapat lagi catatan itu tinggal dibuka. Notulen ini dapat juga berfungsi sebagai acuan dalam pokok bahasan rapat atau musyawarah berikutnya.

Untuk dapat menemukan pola penulisan notulen secara lengkap ada hal-hal yang harus Anda perhatikan, antara lain:

a. ketahuilah notulen apa yang akan Anda buat,
b. buatlah rancangan atau garis besar isi notulen,
c. periksalah kelengkapan isi atau unsur-unsur notulen,
d. carilah pola yang tepat untuk penulisan notulen Anda.

Hal-hal yang perlu Anda catat dalam pola penulisan notulen adalah:
a. berikan judul yang berisi kepentingan pelaku.
b. sebutkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat.
c. jelaskan susunan dan pelaksanaannya.
d. tulislah format notulen secara jelas.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

boleh minta contohnya nggak?

Posting Komentar

Silahkan memberi comment jika punya usul atau pertanyaan.....